HISTORIEN OM SIMHALLEN SOM ÖVERLEVDE

Bakgrunden

I augusti 2015 bildas en arbetsgrupp bestående av Bengt Gustafson från näringslivet, Anders Kemper och Annelie Hallberg från Anderstorp Simsällskap samt Tina Järnland och Anders Linder från Anderstorp Sportklubb. Gruppen bestämmer sig för att med sakliga argument driva frågan om fortsatt drift av Anderstorp simhall samt att långsiktigt arbeta för att ta över driften i hela sporthallen.

 

Arbetssättet

Arbetsgruppen har under hösten granskat kommunens utredningar, tillsatt egna experter för byggnad och teknik som vid ett antal tillfällen beretts tillfälle att besiktiga simhallen. Gällande byggnad och konstruktion har Bernt Sjöland, fristående byggkonsult, varit till ovärderlig hjälp. Tekniken i simhallen har besiktigats av Per Sandén, teknisk chef, på företaget Medley som driver ett 25-tal simhallar runt omkring i landet.

 Parallellt med våra utredningar har löpande diskussioner och förhandlingar förts med kommunens politiska företrädare och ledande tjänstemän inom fastighet och fritid.

 

Slutsatsen

Arbetsgruppens egna utredningar och slutsats visar på följande: 

Underhållet av sim-och sporthallen har varit ordentligt eftersatt under många år.

 • I kommunens beslutsprocess har man blandat ihop utredningarna gällande teknik i simhallen och ombyggnad av simhallen till annan verksamhet som sporthall.
 • Det finns bättre förutsättningar för fortsatt drift av simhallen i Anderstorp, i ett 10-årsperspektiv, än vad kommunens egna slutsatser visar.
 • Vissa större investeringar måste göras, i bl a avfuktningsanläggning, men vår bedömning är att investeringsbehovet är väsentligt lägre än vad kommunens slutsats visar.
 • Arbetsgruppen bedömer att det som fullt möjligt att driva hallen vidare till 2025 eller till dess att en ny simhall står klar.

 

Målet vi hade

 • Att säkra fortsatt drift av Anderstorp simhall i ett 10-års perspektiv, eller till dess att en ny Arena och simhall står klar i Mossarp mellan Anderstorp och Gislaved.
 • Att ta över driften av hela Anderstorp Sporthall.

 

Planen som upprättades

Den 14 december 2014 beslutade kommunfullmäktige att flytta fram stängningen av Anderstorp simhall från den 18 januari till den 31 mars 2015, för att ge möjlighet att slutförhandla ett avtal om övertagande av fortsatt drift fram till 2025. Fritidsnämnden har i uppdrag att tillsammans med ASS upprätthålla öppethållandet i möjlig omfattning under perioden fram till den 31 mars 2015.

 • Ett utkast till avtal finns, förhandlingar pågår.
 • ASS och ASK har för avsikt att driva hallen via gemensam förening med fast anställd personal.
 • En grupp från ASS är tillsatt för att säkerställa bemanning i hallen fram till den 31 mars, (här behöver vi hjälp av ideella krafter).
 • En grupp har tillsatts för att finna finansiering till nödvändiga investeringar och uppstart av verksamheten den 1 april 2015. (här behöver vi allas hjälp företag och privatpersoner).
 • En försiktig kalkyl visar att det är möjligt att driva verksamheten vidare, förutsatt nödvändig finansiering.

 

Resultatet

Sedan den 1 april 2015 drivs simhallen och gymmet av föreningen Anderstorp Simhall & Gym.

 

Engagemanget

Är du enig med oss att simhallen är viktig del i Anderstorps framtid som en attraktiv ort att arbeta och leva i, stöd oss i vårt arbete för en levande simhall!

Vill du bli medlem i Föreningen Anderstorp Simhall & Gym gör du så här: Betala in 300 kr till BG 5070-0103 eller Swisha till 123 4597977 och skriv medlem+ditt namn i ärenderaden. Ange också mailadress och mobilnummer om det finns.

 

HITTA TILL OSS

Anderstorps Simhall och gymmet Träningsverket ligger centralt i Anderstorp, mitt emellan Åsenskolan och Ekenskolan. Här finns bra parkeringsmöjligheter. Om du vill kombinera träningen eller badet hos oss med uteaktiviteter finns det bra förutsättningar. Utanför simhallen finns en multiarena för t. ex. fotboll, basket eller bandy. Dessutom är det nära till Ekekullen, där det finns utegym, skogsstigar för promenad, löprunda eller mountainbiking. Vid Ekekullen finns också lekpark och grillplats.

TA KONTAKT

ANDERSTORP SIMHALL & GYM

Skolgatan 3, 334 31 Anderstorp

Tel. 070-259 88 88

info@anderstorpsimhall.se